Obrim inscripcions a la Caminada presencial i la Cursa virtual obertes!

 

Informació sobre les inscripcions de la Cursa virtual i Caminada presencial 2020

INSCRIPCIONS CURSA VIRTUAL
INSCRIPCIONS CAMINADA PRESENCIAL
INSCRIPCIONS ACOMPANYANTS

Inscripció Cursa virtual- 9km

Fins al 16 d’octubre 2020:

 • Inscripció gratuïta
 • Preu samarreta commemorativa: 5€
 • Preu bossa commemorativa: 3€

Per fer la Cursa Virtual, s’haurà de descarregar l’App ViRACE per tal de registrar la participació efectiva a l’esdeveniment.

Les bosses i samarretes es podran passar a recollir durant el mes de novembre a la seu de la Fundació l’Alternativa en les condicions que rebreu per correu electrònic un cop formalitzada la inscripció.

Totes les persones participants en la Cursa virtual rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.

Inscripció Caminada – 3km

· Preu d’inscripció de 2 euros IVA inclòs -limitada a 100 participants- (Opcional samarreta 5 euros IVA inclòs)

Disseny samarreta i bossa de la cursa i caminada

Més coses

 • No s’admetran inscripcions per telèfon, fax ni correu electrònic.
 • Els menors de 14 anys necessiten una autorització signada pel pare, mare o tutor legal que hauran de presentar conjuntament amb el comprovant de la inscripció en el moment de recollir el dorsal. Baixa l’Autorització: 2020_autorització_menors

Inscripció Cursa

 • Inscripcions limitades a 600 participants.

Condicions de compra


La contractació de la inscripció a aquest esdeveniment esportiu a FUNDACIÓ L’ALTERNATIVA. suposa l’acceptació del reglament de la cursa i de les següents condicions:

  • No s’admetran, en cap cas, devolucions de la inscripció. Només s’admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del periode d’inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir de l’últim dia del periode d’inscripcions fixat, no s’acceptarà  cap tipus de modificació.
  • L’Organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l’esdeveniment.
  • LA NOVA FITA no assumeix les obligacions i responsabilitats que corresponen a l’Organitzador de l’esdeveniment.
  • Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’esdeveniment s’ha d’adreçar a l’Organitzador, amb la presentació del comprovant de la inscripció.
  • LA NOVA FITA  posa a disposició de l’Organitzador els canals de venda d’inscripcions. L’Entitat financera iLA NOVA FITA. declinen totes les responsabilitats i obligacions que són competència de l’Organització.
  • La contractació únicament es considerarà  realitzada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l’entitat financera.