Art. 1r: La Fundació l’Alternativa i Esquerra Unida i Alternativa, amb la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports, organitza el dissabte dia 17 d’octubre de 2020 la Cursa i Caminada Lluís Companys – “ Homenatge a l’Olimpí­ada Popular.”


Art. 2on: La cursa resta oberta a tothom, sense distinció d’edat , sexe o nacionalitat . No obstant, els menors de 14 anys hauran de lliurar el formulari d’autorització signada per mare/pare/tutor-a legal en el moment de recollir el dorsal. El formulari el trobaran a l’apartat de les inscripcions del web www.cursacompanys.cat.


Art. 3r: La sortida i l’arribada tindrà lloc a l’interior de l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona


Art. 4t: La sortida de la cursa serà  a les 09.30h i es tancarà 1 hora més tard del seu inici. La sortida de la caminada serà  a les 9.00h.


Art 5è: Les inscripcions per a la cursa i la caminada es podran realitzar al web  www.cursacompanys.cat


La inscripció a la cursa inclou una samarreta tècnica per al corredor.

Inscripció Cursa – 9km (inclou una samarreta per al corredor)

Fins al 30 de setembre 2020:

  • Preu d’inscripció de 7 euros IVA inclós. -amb xip groc-
  • Preu d’inscripció de 9,50 euros IVA inclós. -amb xip de lloguer-

Del 1 al 14 de d’octubre 2020:

  • Preu d’inscripció de 9 euros IVA inclós. -amb xip groc-
  • Preu d’inscripció de 11,50 euros IVA inclós. -amb xip de lloguer-

Inscripció Caminada – 3km

  • Preu d’inscripció de 2 euros IVA inclós -limitada a 100 participants- (Opcional samarreta 5 euros IVA inclós)

És requisit IMPRESCINDIBLE omplir el formulari pels acompanyants que vulguin entrar a l’Estadi Olímpic el dia de la Cursa, de cost 0€.

Art 6è: Termini d’inscripció per a la cursa:

Finalitzarà a les 23:59h del dia 14 d’octubre o quan s’arribi a les 600 inscripcions. No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa.

S’assignaran les talles de les samarretes per ordre d’inscipció. No assegurem la talla en inscripcions de darrera hora.

Termini d’inscripció per a la caminada: Finalitzarà a les 23:59h del dia 14 d’octubre o quan s’arribi a les 100 inscripcions.

S’assignaran les talles de les samarretes per ordre d’inscipció. No assegurem la talla en inscripcions de darrera hora.

Art 7è: Els dorsals es retiraran a l’interior de l’Estadi Olímpic Lluís Companys el mateix dia de la prova, de 8:30h a 9:30h.


Art 8è: Hi haurà avituallament en finalitzar la cursa.


Art 9è: Hi haurà servei de guarda-roba (8.00h a 11.30h) i lavabos.


Art 10è: Seran premiades i premiats els 3 primers classificats de la cursa (homes/dones) i els 3 primers classificats de cada categoria i sexe. Premis no acumulatius.


Art 11è: Categories:

  • Absoluta (tres primers classificats de la cursa)
  • Promesa (fins a 18 anys)
  • Sènior (de 19 anys a 34 anys)
  • Veterana 1 (de 35 anys a 44 anys)
  • Veterana 2 (a partir de 45 anys)

Art. 12è: L’organització no es fa responsable dels accidents o d’altres perjudicis que els participants puguin patir o ocasionar a tercers, abans, durant o després de la cursa o caminada.


Art. 13è: El fet d’inscriure’s a la cursa i a la caminada el participant autoritza expressament a l’organització a utilitzar les imatges que, fixes i/ o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en els materials de promoció durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor.


Art. 14è: Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament, tot el que no estigui contemplat dintre del mateix, queda sota la decisió de l’organització.


Art. 15è: En tot moment i pel correcte desenvolupament de l’esdeveniment, la nostra normativa s’adequarà a la legislació vigent sobre mesures de seguretat i prevenció sanitària.